Nowa ustawa deweloperska – ważne zmiany od 1 lipca 2022

1 lipca 2022 roku weszły w życie nowe przepisy zastępujące aktualnie obowiązującą ustawę deweloperską tzw. Nowa Ustawa Deweloperska, która wprowadza daleko idące zmiany mające na celu zabezpieczyć interesy nabywcy lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, czy innego lokalu łącznie nabywanego.

Do najważniejszych, naszym zdaniem, zmian należą :

– ograniczenie wysokości opłaty rezerwacyjnej do 1 % ceny lokalu. Do tej pory deweloper mógł dowolnie kształtować jej wysokość.
– wprowadzenie obowiązku zwrotu opłaty rezerwacyjnej w przypadku gdy Klient nie otrzyma pozytywnej decyzji kredytowej.Do tej pory deweloper mógł zatrzymać taka opłatę jeżeli nie doszło do umowy deweloperskiej lub nieetycznie wymuszał na Klientach skorzystanie z usług ekspertów kredytowych wskazanych przez niego, pod groźbą utraty opłaty rezerwacyjnej.
– wprowadzenie obowiązku dostarczenia prospektu informacyjnego przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej, a nie jak to było do tej pory w dniu podpisania lub po.
– wprowadzenie obowiązku rozszerzenia informacji w prospekcie informacyjnym o planowane inwestycje w promieniu 1 km od terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim. Do tej pory zdarzały się, że na planie danej inwestycji pokazana była dana inwestycja w otoczeniu drzew i widoków, które to otoczenie niebawem zamieniało się w inne bloki, hale itp.
– rozszerzenie przepisów ustawy do wszelkich innych lokali wybudowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego np. garaży
– wprowadzenie nowych zasad odbiorów lokali i zgłaszania wad.

Po szczegółowe informacje i pomoc w przejściu procesu kredytowego w celu nabycia nieruchomości z rynku pierwotnego zapraszamy do naszych ekspertów. Na kontakt czekają: Sylwia Poczykowskia tel. 668 447 600 i Krystyna Gzyl tel. 668 447 500