Podwyżki stóp procentowych a zdolność kredytowa

Od litopada 2021 Rada Polityki pieniężnej systematycznie, co miesiąc, podwyższa stopy procentowe. Podwyżki mają bezpośredni wpływ na wysokość wskaźnika WIBOR. Ponieważ kredyty długoterminowe oparte są o zmienną stopę procentową tj. stałą marżę banku i zmienny wskaźnik WIBOR, jednoznacznym jest, że automatycznie oprocentowanie kredytów długoterminowych, opartych o zmienną stopę wzrasta. Rada Polityki pieniężnej nie określa kiedy […]